ที่อยู่ :สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

โทรศัพท์ : 076-523290

โทรสาร : 076-523290

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เวลาทำการ
  • วันจันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 19.30
  • วันจันทร์ - ศุกร์ 8.30 - 19.30
  • ปิดทุกวันหยุดราชการ